Aldatmanın Bilimi: Neden İnsanlar Aldatır?

Aldatılma ile ilgili çeşitli araştırmalar, bu konunun oldukça karmaşık ve çok yönlü olduğunu gösteriyor. Bu yazıda, aldatma ile ilgili farklı yönleri ele alacağız ve bu konuda yapılmış araştırmalardan edinilen verileri paylaşacağız.

Kadın-Erkek Yaşam Memnuniyeti

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, aldatan kadınlar daha fazla  benlik saygısı ve yaşam memnuniyetine sahip olurken, erkeklerde ise aldatmadan sonra daha fazla vicdan azabı ve acı çekme eğilimi görüldü. Aynı araştırmada, evli kadınların başka biriyle ilişki yaşamasının erkeklere kıyasla daha fazla fayda sağladığı da görüldü.

Aldatma ve Affetme

Aldatma sonrası, aldatılan bireylerin cömert hediyeler karşısında affetmeye daha yatkın olduğu görülmüştür. Ancak, birçok kişi hediye alsa bile affetmeyeceğini belirtmektedir. Araştırmalara göre, telefon, tatil, diz üstü bilgisayar, tasarımcı mücevherleri ve kıyafetleri gibi hediyeler, affetmeye yardımcı olabiliyor.

Kadınlar ve Aldatma

Missouri State University tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar sadece evliliklerinde mutsuz olduklarında aldatırlar ve erkeklerden farklı olarak cinsel tatmin değil, duygusal bağ ararlar. Ayrıca, kadınlar arasındaki aldatma oranları son yarım yüzyılda %40 artmıştır.

Birlikte Yaşama ve Aldatma

Health Testing Centers tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tek eşli bir ilişki içinde olanların %46’sından biraz fazlası ilişkileri sırasında başka biriyle ilişki yaşadıklarını belirtmiştir. Aldatma nedeniyle etkilenen evliliklerin yaklaşık %24’ü birlikte kalmaya devam ederken, %47,5’i ise yeni ilişki kuralları belirleyerek ilişkiyi kurtarmaya çalışmıştır. Aldatma vakalarında, çiftlerin sadece yaklaşık %20’sinin 5 yıl sonra hala evli olduğu görülmüştür.

Ancak, aldattığını kabul eden çiftler için bu oran %57’ye yükselmektedir. İlginç bir şekilde, bir kez aldatanların %45’i tekrar aldatma eğilimindeyken, sadece %18’i tekrar aldatmamaktadır.

Para ve Aldatma

American Sociological Review tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ailede karı-koca eşit derecede kazanıyorsa, aldatma olasılığı daha düşüktür. Ancak, eşlerin kazançları arttıkça, aldatma oranı da artmaktadır. Kadın ve erkeklerin eşlerine kıyasla gelirleri ne kadar azsa, aldatma olasılıklarının o kadar yüksek olduğu görülmüştür

Ülkeler ve Aldatma

World Population Review tarafından yapılan bir araştırmaya göre, aldatılmanın en çok yaşandığı ülke Tayland’dır. Danimarka, İtalya, Almanya ve Fransa da aldatmanın yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. En az aldatma oranına sahip ülke ise İzlanda’dır.

Zekâ ve Aldatma

Social Psychology Quarterly tarafından yapılan bir araştırmaya göre, zekâsı düşük erkeklerin aldatmaya daha meyilli olduğu tespit edilmiştir. Yüksek IQ sahip erkeklerin aldatma eğilimi daha düşük olsa da bu onların asla aldattığı anlamına gelmez.

Meslekler ve Aldatma

Ashley Madison anketine göre, kadın doktorlar ve hemşirelerin %23’ü, erkeklerin ise işletmecilerin %29’u en çok aldatan meslek grupları arasında yer almaktadır. Eğitimciler, IT çalışanları ve girişimciler de aldatanlar arasında sıkça görülen meslek grupları arasındadır.

Ses ve Aldatma

Bir araştırmaya göre, bir erkeğin sesi ne kadar kalınsa, bir kadının onu aldattığını düşünme olasılığı o kadar yüksek olmaktadır. Benzer şekilde, erkekler daha tiz sesli kadınların kendilerini aldattığını düşünmektedir. Bunun nedeni, testosteron ve östrojen hormonlarıdır.

Aldatma ve Günler/Saatler

Ashley Madison anketine göre, aldattığını kabul eden kişilerin en çok aldattığı gün çarşamba akşam 5-7 arasıdır. “Morning morality affect” adı verilen bir kavram ise, aldatma mesajlarının öğleden sonra daha yoğun bir şekilde gönderildiğini ortaya koymaktadır. Ashley Madison verilerine göre, dolandırıcıların çoğu işteyken ilişki aramaktadır ve bu durum her gün ortalama 1,17 saat sürmektedir.

Aldatma Türü ve Cinsiyet

Birçok erkek cinsel aldatmanın daha kötü olduğunu düşünürken, birçok kadın duygusal aldatmanın daha kötü olduğunu düşünmektedir. Kadınların, başka birini tutkuyla öpmenin aldatma olduğuna inanması veya cilveli kısa mesajlar göndermesi gibi davranışları aldatma olarak görme olasılığı erkeklerden daha yüksektir.

Müzik ve Aldatma

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, rock müziği sevenlerin aldattığı oran diğer müzik türlerine göre daha yüksektir. En az aldatan müzik türü ise rap müzik olarak tespit edilmiştir.

Cinsel Organ ve Aldatma

Kenya’da yapılan bir araştırmaya göre, daha uzun ve dik bir penise sahip olan erkeklerin eşlerini aldattığı oran daha yüksek bulunmuştur. Aynı araştırmada, 15 cm’lik bir penise sahip erkeklerin daha sadık oldukları ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak yukarıdaki bilgilerin hepsi aldatma ve ilişki dinamikleri ile ilgili araştırmaların sonuçlarından oluşmaktadır. Bu bilgiler, ilişki sorunları yaşayan insanların konu hakkında daha fazla farkındalık kazanmalarına yardımcı olabilir. Ancak, her ilişki özeldir ve genelleştirilmiş sonuçlar her zaman doğru olmayabilir. Her zaman, bir ilişki sorunu yaşadığınızda, bunu açık bir şekilde partnerinizle tartışmak en doğru adımdır.

Aldatma konusu oldukça hassas ve karmaşık bir konudur. Birçok farklı faktör, aldatma eğilimini ve sonuçlarını etkileyebilir. Bu faktörler arasında cinsiyet, yaş, ilişki süresi, gelir düzeyi, iş ve müzik tercihleri gibi farklı değişkenler yer alır. Aldatma konusunda daha fazla farkındalık kazanmak, ilişkileri daha sağlıklı bir şekilde sürdürmek için önemlidir. Bu bilgilerin ışığında, her zaman ilişkinizde dürüst ve açık olun. Sorunları zamanında ele almak ve birlikte çözmek, daha sağlıklı ve mutlu bir ilişki kurmak için en önemli adımdır.

Şurada paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir