Gördüğünüz her şey, duyduğunuz her ses, dokunduğunuz her şey, tadı aldığınız her şey ve kokladığınız her şey sizin algınızla şekilleniyor. Peki algı nedir? Farklı algı
türleri nelerdir?

Algı, dış dünyayı nasıl algıladığımızı ifade eden bilişsel bir süreçtir. Duyularımız aracılığıyla gerçekleşen algı, bireysel farklılıklar, zihinsel süreçler, duygular, beklentiler, önyargılar, öğrenme ve hafıza gibi faktörlerden etkilenir.

Algı Kavramı

Algı, çevremizden gelen bilgileri duyularımız aracılığıyla toplayarak, yorumlayarak ve anlamlandırarak oluşturduğumuz zihinsel bir temsildir. Bu temsil, gerçek dünyanın bir kopyası değildir, ancak bizim için anlamlı bir şekilde düzenlenmiş bir versiyonudur.

Farklı Algı Türleri

 1. Algı, duyularımızın sayısına göre sınıflandırılabilir. Görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama olmak üzere beş duyu organımız vardır. Bu duyu
  organlarımız aracılığıyla algıladığımız bilgiler, farklı algı türlerini oluşturur.
 2. Görsel Algı: Görme duyusu aracılığıyla algılanan bilgilerdir. Örneğin, bir – nesnenin şeklini, boyutunu, rengini ve konumunu görsel algı yoluyla algılarız.
 3. İşitsel Algı: İşitme duyusu aracılığıyla algılanan bilgilerdir. Örneğin, bir sesin tonunu, şiddetini ve kaynağını işitsel algı yoluyla algılarız.
 4. Dokunsal Algı: Dokunma duyusu aracılığıyla algılanan bilgilerdir. Örneğin, bir nesnenin sıcaklığını, soğukluğunu, sertliğini ve yumuşaklığını dokunsal algı
  yoluyla algılarız.
 5. Tat Algı: Tat duyusu aracılığıyla algılanan bilgilerdir. Örneğin, bir yemeğin tadını tatsal algı yoluyla algılarız.
 6. Koku Algı: Koku duyusu aracılığıyla algılanan bilgilerdir. Örneğin, bir çiçeğin kokusunu kokusal algı yoluyla algılarız.

Algı, duyularımızın sayısına göre sınıflandırılabileceği gibi, algıladığımız nesne veya duruma göre de sınıflandırılabilir. Örneğin, aşağıdaki algı türleri yaygın bilinmektedir:

 1. Uzamsal Algı: Nesnelerin ve yerlerin konumunu ve uzaklığını algılama yeteneğidir.
 2. Kişisel Algı: Kendimizi ve çevremizdeki dünyayı nasıl algıladığımızı ifade eder.
 3. Sosyal Algı: Başkalarını ve onların davranışlarını nasıl algıladığımızı ifade eder.
 4. Zamanda Algı: Zamanı nasıl algıladığımızı ifade eder.
 5. Değer Algı: Bir nesnenin veya durumun değerini nasıl algıladığımızı ifade eder.

Algının Önemi

Algı, günlük yaşamda önemli bir rol oynar. Öğrenme, problem çözme, karar verme ve iletişim gibi bilişsel süreçleri etkiler. Ayrıca, duyguları, davranışları ve ilişkileri de
etkiler.
Algı, öğrenmemizi sağlar. Örneğin, yeni bir kelimeyi gördüğümüzde, algı sürecimiz bu kelimeyi seslendirir ve anlamını öğreniriz.
Algı, problem çözme becerimizi geliştirir. Örneğin, bir bulmacayı çözerken, algı sürecimiz bulmacanın parçalarını yorumlayarak ve anlamlandırarak çözüme ulaşmamızı sağlar.
Algı, karar verme becerimizi etkiler. Örneğin, bir restoranda yemek seçerken, algı sürecimiz menüdeki yemeklerin görüntülerini, açıklamalarını ve fiyatlarını yorumlayarak karar vermemize yardımcı olur.
Algı, iletişimi sağlar. Örneğin, biriyle konuşurken, algı sürecimiz karşımızdaki kişinin sözlerini, yüz ifadelerini ve beden dilini yorumlayarak iletişimi anlamamızı sağlar.

Algı Nasıl Çalışır?

Algı süreci, uyaranların alınması, yorumlanması ve anlamlandırılması aşamalarından oluşur.

 • Uyaranların Alınması: Bu aşamada, duyularımız aracılığıyla çevremizden gelen
  bilgiler alınır.
 • Yorumlama: Bu aşamada, alınan bilgiler zihinsel süreçler kullanılarak
  yorumlanır.
 • Anlamlandırma: Bu aşamada, yorumlanan bilgiler anlamlandırılır.

Algının günlük hayattaki etkileri:

 1. Öğrenme: Algı, yeni bilgiler öğrenmemizi sağlar. Örneğin, yeni bir kelimeyi gördüğümüzde, algı sürecimiz bu kelimeyi seslendirir ve anlamını öğreniriz.
 2. Problem çözme: Algı, problem çözme becerimizi geliştirir. Örneğin, bir bulmacayı çözerken, algı sürecimiz bulmacanın parçalarını yorumlayarak ve anlamlandırarak çözüme ulaşmamızı sağlar.
 3. Karar verme: Algı, karar verme becerimizi etkiler. Örneğin, bir restoranda yemek seçerken, algı sürecimiz menüdeki yemeklerin görüntülerini, açıklamalarını ve fiyatlarını yorumlayarak karar vermemize yardımcı olur.
 4. İletişim: Algı, iletişimi sağlar. Örneğin, biriyle konuşurken, algı sürecimiz karşımızdaki kişinin sözlerini, yüz ifadelerini ve beden dilini yorumlayarak iletişimi anlamamızı sağlar.

Algı Bozuklukları

Algı, çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bu faktörler, bireysel farklılıklar, zihinsel süreçler, duygular, beklentiler, önyargılar, öğrenme ve hafıza gibi faktörleri içerebilir. Algıda yaşanan sorunlar, algı bozuklukları olarak adlandırılır.
Algı bozuklukları, kişinin çevresini doğru bir şekilde algılamasını engelleyebilir. Bu durum, öğrenme, problem çözme, karar verme ve iletişim gibi bilişsel süreçleri etkileyebilir. Ayrıca, duyguları, davranışları ve ilişkileri de etkileyebilir.
Algı bozukluklarının tedavisi, altta yatan nedene bağlı olarak değişebilir. Bazı algı bozuklukları, ilaç tedavisi ile tedavi edilebilirken, bazı algı bozuklukları, psikoterapi ile tedavi edilebilir.

Stresin Algı Bozukluğuna Etkisi

Stresli olduğunuzda, çevrenizdeki dünyayı daha farklı algılayabilirsiniz. Bu durum, gerçekçi olmayan algılara ve hatta halüsinasyonlara yol açabilir. Stres, algı bozukluğuna yol açabilecek çeşitli mekanizmalar yoluyla etki edebilir.

 • Dikkat Bozukluğu: Stresli olduğumuzda, dikkatimiz kolayca dağılabilir. Bu durum, çevremizdeki uyaranları doğru bir şekilde algılamamızı engelleyebilir.
 • Yorumlama Bozukluğu: Stresli olduğumuzda, çevremizdeki uyaranları olumsuz bir şekilde yorumlayabiliriz. Bu durum, gerçekçi olmayan algılara yol açabilir.
 • Bellek Bozukluğu: Stresli olduğumuzda, dikkatimiz dağılabilir ve yeni bilgiler hatırlamamız zor olabilir. Bu durum, çevremizdeki uyaranları doğru bir şekilde hatırlamamızı engelleyebilir.

Stresin Algı Bozukluğuna Yol Açtığı Bazı Örnekler

 • Bir sınava girerken stresliyseniz, soruları yanlış anlayabilirsiniz.
 • Biriyle tartışırken stresliyseniz, karşınızdaki kişinin söylediklerini yanlış yorumlayabilirsiniz.
 • Bir trafik kazasına tanık olduğunuzda, kazayı stres nedeniyle farklı şekillerde hatırlayabilirsiniz.

Stresin Algı Bozukluğunu Önleme Konusunda Ne Yapabiliriz?

Stresin algı bozukluğuna yol açmasını önlemek için, stresi yönetmeyi öğrenmek önemlidir. Stresi yönetmeye yardımcı olabilecek bazı yöntemler şunlardır:

 1. Düzenli egzersiz yapmak
 2. Sağlıklı beslenmek
 3. Yeterli uyku almak
 4. Stresli durumlardan uzaklaşmak
 5. Dinlendirici aktiviteler yapmak

Eğer stres ile alakalı içeriğimizi okumak isterseniz ”buraya’‘ tıklayabilirsiniz.

Her gün, dünyayı milyonlarca uyaranla çevreliyoruz. Peki, bu uyaranları nasıl algılıyoruz? Düşüncelerimiz, algılarımızı önemli ölçüde etkileyebilir. Şİmdi, olumlu düşüncelerin algı ile ilgili pozitif etkilerine bakalım.

Olumlu Düşüncelerin Algı ile İlgili Pozitif Etkileri

Algı, dış dünyayı nasıl algıladığımızı ifade eden bilişsel bir süreçtir. Duyularımız aracılığıyla gerçekleşen algı, bireysel farklılıklar, zihinsel süreçler, duygular, beklentiler, önyargılar, öğrenme ve hafıza gibi faktörlerden etkilenir.

Olumlu düşünceler, algı ile ilgili pozitif etkilere sahip olabilir. Olumlu düşünceler, dikkatimizi olumlu uyaranlara odaklanmamıza ve olumsuz uyaranları görmezden gelmemize yardımcı olabilir. Ayrıca, olumlu düşünceler, çevremizdeki dünyayı daha olumlu bir şekilde yorumlamamıza yardımcı olabilir.

Olumlu düşüncelerin algı ile ilgili pozitif etkileri şunlardır:

1.Daha olumlu bir bakış açısı geliştirmemize yardımcı olur. Olumlu düşünceler, çevremizdeki dünyayı daha olumlu bir şekilde görmemize yardımcı olur. Bu durum, algılarımızı daha olumlu bir şekilde şekillendirmemize yardımcı olabilir.

2.Daha iyi odaklanmamıza yardımcı olur. Olumlu düşünceler, dikkatimizi olumsuz uyaranlardan uzaklaştırarak, olumlu uyaranlara odaklanmamıza yardımcı olur. Bu durum, algılarımızı daha doğru bir şekilde algılamamıza yardımcı olabilir.

 1. Daha iyi problem çözmemize yardımcı olur. Olumlu düşünceler, problemleri daha olumlu bir şekilde görmemize yardımcı olur. Bu durum, problemleri daha kolay çözmemize yardımcı olabilir.
 2. Daha iyi kararlar vermemize yardımcı olur. Olumlu düşünceler, seçeneklerimizi daha olumlu bir şekilde değerlendirmemize yardımcı olur. Bu durum, daha iyi kararlar
  vermemize yardımcı olabilir.

Olumlu Düşünceleri Nasıl Geliştirebiliriz?

 • Olumlu bir düşünce tarzı geliştirmeye çalışalım. Olumlu bir bakış açısı geliştirmek için, olumsuz düşünceleri olumlu düşüncelerle değiştirmeye çalışabiliriz.
 • Olumlu insanlarla vakit geçirelim. Olumlu insanlarla vakit geçirmek, bizim de daha olumlu düşünmemize yardımcı olabilir.
 • Olumlu deneyimlere odaklanalım. Olumlu deneyimlere odaklanmak, bizim de daha olumlu bir bakış açısı geliştirmemize yardımcı olabilir.

Olumlu düşünceler, algı ile ilgili pozitif etkilere sahip olabilir. Olumlu düşünceler, dikkatimizi olumlu uyaranlara odaklanmamıza ve olumsuz uyaranları görmezden gelmemize yardımcı olabilir. Ayrıca, olumlu düşünceler, çevremizdeki dünyayı daha olumlu bir şekilde yorumlamamıza yardımcı olabilir. Olumlu düşünceleri geliştirmek için yapabileceğimiz bazı şeyleri uygulayarak, algılarımızı daha olumlu bir şekilde şekillendirebiliriz. Olumlu düşünceler ile alakalı daha detaylı bir şekilde anlattığımız içeriğimize bakmak isterseniz ”buraya” tıklayabilirsiniz.

‘Dünyayı nasıl algıladığımızı, sadece duyularımız belirlemez. Aynı zamanda, bireysel farklılıklarımız da algılarımızı şekillendirir. Bu farklılıklar neler olabilir?’

Algı, Bireysel Farklılıklardan Etkilenir

Algı, dış dünyayı nasıl algıladığımızı ifade eden bilişsel bir süreçtir. Duyularımız aracılığıyla gerçekleşen algı, bireysel farklılıklar, zihinsel süreçler, duygular, beklentiler, önyargılar, öğrenme ve hafıza gibi faktörlerden etkilenir. Bireysel farklılıklar, algıyı etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu farklılıklar, fiziksel özellikler, kişilik özellikleri, geçmiş deneyimler ve kültürel değerler gibi faktörleri içerebilir. Fiziksel özellikler, algıyı etkileyebilir. Örneğin, görme bozukluğu olan bir kişinin görsel algıları, sağlıklı bir kişinin görsel algılarından farklı olacaktır.
Kişilik özellikleri, algıyı etkileyebilir. Örneğin, dışa dönük bir kişi, içe dönük bir kişiye göre daha fazla uyarana dikkat edebilir. Geçmiş deneyimler, algıyı etkileyebilir. Örneğin, bir trafik kazasında yaralanan bir kişinin, trafikte daha dikkatli olması muhtemeldir. Kültürel değerler, algıyı etkileyebilir. Örneğin, farklı kültürlerde farklı renkler farklı anlamlar taşıyabilir.

Bireysel farklılıkların algıya etkisini gösteren bazı örnekler şunlardır:

 • Açlık, susuzluk ve yorgunluk gibi fizyolojik faktörler, algıları etkileyebilir.
 • Duygu durumumuz, algılarımızı etkileyebilir. Örneğin, üzgün olduğumuzda, çevremizdeki dünyayı daha olumsuz bir şekilde algılayabiliriz.
 • Önyargılarımız, algılarımızı etkileyebilir. Örneğin, bir grup insana karşı önyargılıysak, o gruptaki insanları daha olumsuz bir şekilde algılayabiliriz.

Bireysel farklılıkların algıya etkisini dikkate almak, iletişim ve problem çözmede önemli olabilir. Örneğin, farklı kültürlerden gelen kişilerle iletişim kurarken, onların kültürel değerlerini göz önünde bulundurmak önemlidir.

‘Gördüğünüz, duyduğunuz, dokunduğunuz, tattığınız ve kokladığınız her şey, bir dizi aşamadan geçerek algılanır. Peki, bu aşamalar neler?’

Algı süreci, üç aşamadan oluşur:

 1. Uyaranların alınması: Duyu organlarımız aracılığıyla çevremizden gelen uyaranlar alınır. Bu uyaranlar, görsel, işitsel, dokunsal, tatsal ve kokusal olabilir.
 2. Uyaranların yorumlanması: Alınan uyaranlar, zihnimiz tarafından yorumlanır. Bu yorumlama sürecinde, uyaranların anlamları belirlenir.
 3. Uyaranların anlamlandırılması: Yorumlanan uyaranlar, bilişsel süreçlerimiz aracılığıyla anlamlandırılır. Bu anlamlandırma sürecinde, uyaranlar, bireysel deneyimlerimiz ve bilgilerimizle ilişkilendirilir.

Algı sürecinin her aşaması, algılarımızı etkileyebilir. Örneğin, bir uyaranı dikkatlice almak, onu daha doğru bir şekilde yorumlamamıza yardımcı olabilir.
Ayrıca, çevremizdeki uyaranlara karşı beklentilerimiz, onların yorumlanma ve anlamlandırılmasını etkileyebilir.

Algı sürecinde rol oynayan faktörler şunlardır:

Dikkat: Dikkat, algı için gerekli bir faktördür. Dikkatimizi odakladığımız uyaranları daha iyi algılarız.
Bellek: Algı, bellekle yakından ilişkilidir. Önceki deneyimlerimiz ve bilgilerimiz, algılarımızı etkiler.

Zihinsel süreçler: Algı, zihinsel süreçlerin de etkisi altındadır. Örneğin, beklentilerimiz, algılarımızı etkiler.

‘Algı, günlük yaşamda önemli bir rol oynar. Öğrenme, problem çözme, karar verme ve iletişim gibi bilişsel süreçleri etkiler. Ayrıca, duyguları, davranışları ve ilişkileri de etkiler.’

Algının günlük yaşamda oynadığı rollerden bazıları şunlardır:

Öğrenme: Algı, yeni bilgi ve beceriler edinmemize yardımcı olur. Örneğin, bir nesneyi gördüğümüzde, onun şeklini, boyutunu ve rengini algılayarak o nesneyi tanıyabiliriz.

 • Problem çözme: Algı, problem çözme sürecinde önemli bir rol oynar. Örneğin, bir bulmacayı çözerken, bulmacanın parçalarını doğru bir şekilde algılamamız gerekir.
 • Karar verme: Algı, karar verme sürecinde de önemli bir rol oynar. Örneğin, bir ürün satın alırken, ürünün özelliklerini algılayarak o ürün hakkında karar veririz.
 • İletişim: Algı, iletişimin temelini oluşturur. Örneğin, bir konuşma sırasında, konuşmacının söylediklerini algılayarak onun mesajını anlayabiliriz.
 • Duygular: Algı, duygularımızı etkiler. Örneğin, bir olay karşısında mutlu hissediyorsak, çevremizi daha olumlu bir şekilde algılarız.
 • Davranışlar: Algı, davranışlarımızı etkiler. Örneğin, bir tehlikeyi algıladığımızda, o tehlikeden kaçmak için bir davranışta bulunuruz.
 • İlişkiler: Algı, ilişkileri etkiler. Örneğin, bir kişiyi olumlu bir şekilde algılarsak, onunla daha iyi bir ilişki kurabiliriz.

Algı, bireylerin dünyayı nasıl anlamlandırdığını belirleyen temel bir süreçtir. Duyusal verilere dayanarak şekillenen bu süreç, bireysel farklılıklar, duygular ve geçmiş deneyimlerle etkileşim içindedir. Algı, öğrenme, problem çözme ve iletişim gibi hayati süreçleri doğrudan etkilerken, duygusal tepkilerimizi ve ilişkilerimizi de şekillendirir. Dolayısıyla, algının farkında olmak, bireyin etrafındaki dünya ile daha bilinçli bir bağ kurmasını sağlar.

‘’ Mustafa Direk
Search Engine Optimization Analyst (SEO) ‘’

Kaynak:

 • https://www.britannica.com/biography/Jean-Piaget
 • https://www.britannica.com/science/Gestalt-psychology
 • https://www.jstor.org/stable/j.ctvc77h66
 • https://psycnet.apa.org/record/1957-04138-001
  https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/feature-integration-theory#:~:t
  ext=Anne%20Treisman’s%20feature%20integration%20theory%20(FIT)%2C%20first%
  20proposed%20in,experience%20of%20those%20bound%20representations.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_J._Gibson#:~:text=The%20process%20of%20p
  erceptual%20learning,the%20stimuli%20in%20their%20environment.
 • https://www.britannica.com/topic/phi-phenomenon
Şurada paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir