Görüntülüyor 2 Sonuç(lar)
Matematik - İstatistik 📘 Blog

Pi Sayısı Nedir?

Pi sayısının sayılamayacak kadar çok basamağı olmakla birlikte ne Zaman biri pi sayısını hesaplamaya kalksa belki de bir önceki Hesaplamadan daha çok sayı basamağı bulacaktır. “Bir dairenin Çevresinin o dairenin çapına oranı” ile ifade edilen pi sayısı yunan Alfabesinden bir harf olup yunanca çevre anlamına gelen “περίμετρον “ Kelimesinin ilk harfinden türemiştir. Pi sayısı irrasyonel bir sayıdır, Ondalık basamaklarının belirsizliği ile birlikte düzensiz sayılarla devam Etmektedir. Ancak çok yakından incelendiğinde bazı araştırmalara göre Her ne kadar aralarında tekrar eden bir örüntü bulunulamadığı söylense De pi sayısındaki bütün sayı basamakların sonlu kombinasyonlarının Bulunabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda bu sayı “Arşimet sabiti” Ya da “Ludolp” sayısı olarak da bilinmektedir.

Şurada paylaş:
Matematik - İstatistik 📘 Blog

Baştan Sona Gerçek / Matematiğe Kısa Bakış

Bazı matematikçiler, matematiği, insan beyninin soyut düşünebilme yeteneğinden ortaya çıkan bir icat olarak görse de ben buna pek inanmıyorum. Bu görüşün karşıtı olan: “Matematik, yaratıcının doğaya bıraktığı ipuçlarıdır.” savını destekliyorum. Bizler istesek de istemesek de görebilsek de göremesek de matematik burada bir yerlerde var. Hem de hiç uzakta değil. Baktığımız her yerde. Sadece fark etmemiz biraz zaman alıyor. Bunun için bakış açımızı genişletebilir belki de hayata baktığımız pencereyi değiştirebiliriz. Çünkü doğayı dikkatle incelediğimizde bu gerçek açık seçik karşımıza çıkıyor. Kışları yağan kar dahi belli bir nizamda ve şekilde (altıgen) yere düşmektedir. Bu olay sadece bizim bulunduğumuz yerde değil Dünya’nın her yerinde böyledir, mutlaktır.

Şurada paylaş: