GİRİŞ


Duygularımız ve davranışlarımız bir rüzgarın esintisi kadar hafif ve öngörülemez mi? Yoksa zihinsel mekanizmaların gizli bir oyununun sonucu mu? Duygularımızın ve davranışlarımızın arkasında ne yattığını hiç merak ettiniz mi? Bu, çoğumuzun üzerinde düşündüğü ancak tam olarak cevaplayamadığı bir sorudur. Ancak, derinlemesine incelediğimizde, duygularımızın ve davranışlarımızın aslında rastgele oluşmadığını, belirli düşünce kalıpları ve zihinsel süreçler tarafından yönlendirildiğini keşfederiz. Şimdi bu zihinsel süreçlere ve onların günlük kararlarımız üzerindeki etkisine daha yakından bakalım.

Düşünce Kalıpları Nedir?

Düşünce kalıpları, zihnimizin olayları ve durumları yorumlama biçimleridir. Genellikle farkında olmadan oluşturulan bu kalıplar, geçmiş deneyimlere, kültürel inançlara ve bireysel değerlere dayanır.

Karar Vermede Nasıl Bir Rol Oynarlar?

Düşünce kalıpları, bir seçeneği değerlendirirken neye öncelik verdiğimizi, hangi faktörleri göz ardı ettiğimizi ve hangi sonuçları beklediğimizi belirler. Örneğin, riskten kaçınma eğilimi olan biri, yeni bir iş teklifini değerlendirirken daha temkinli olabilir.

Olumlu Düşünce Kalıpları

 1. Olumlu Beklenti: Geleceği olumlu bir şekilde tahmin etme.
 2. Esneklik: Değişen koşullara adapte olabilme yeteneği.
 3. Problem Çözme Odaklılık: Sorunlara çözüm odaklı yaklaşma.
 4. Empati: Başkalarının duygularını ve bakış açılarını anlama yeteneği.
 5. Kendi kendini Teşvik Etme: Kendinize olumlu ve destekleyici mesajlar gönderme.
 6. Gerçekçi Olumlu Değerlendirme: Durumları daha geniş bir perspektiften değerlendirme.
 7. Olumlu Yeniden Değerlendirme: Zorluklar karşısında olumlu anlamlar bulma.
 8. Mevcut Anda Olma (Mindfulness): Şimdiki anın farkında olma ve onu kabul etme.
 9. Adaptasyon: Değişen koşullara ve zorluklara karşı dayanıklı olma.
 10. Başkalarını Anlama: Başkalarının niyetleri veya duyguları hakkında olumlu
  varsayımlarda bulunma.
 11. Olumlu İç Diyalog: Kendi iç konuşmalarınızda destekleyici ve anlayışlı olma.
 12. Açık Fikirlilik: Yeni deneyimlere ve düşüncelere açık olma, farklı bakış açılarına değer
  verme.
 13. Gratitüd (Şükran): Sahip olduklarınız için şükretme ve bunları takdir etme.

Olumlu Düşüncenin Bilimsel Yüzü:

Neler Öğrendik?
Olumlu düşünce, popüler kültürde sıkça karşımıza çıkan bir konsept. Ancak, bu konsept sadece popüler kitaplarda ve motivasyon seminerlerinde mi yer buluyor? Bilimsel literatür, olumlu düşüncenin gerçekten hayatımıza ne gibi etkileri olduğuna dair neler söylüyor?

 1. Daha İyi Fiziksel Sağlık: Araştırmalar, olumlu düşüncenin bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini ve bireyin hastalıklara karşı daha dirençli hale gelebileceğini gösteriyor.
  Örneğin, 2003 yılında yapılan bir çalışma, olumlu duyguların soğuk algınlığına karşı daha az duyarlılıkla ilişkilendirildiğini bulmuştur.
 2. Stresle Daha İyi Başa Çıkma: Olumlu düşünceli bireyler, stresli olaylara karşı daha dirençli olabilirler. Ayrıca, stresle başa çıkmada daha etkili stratejilere sahip olabilirler. Bu, olumlu düşüncenin kortizol seviyelerini düşürdüğüne dair bulgularla desteklenmektedir.
 3. Kalp Sağlığına Faydaları: Olumlu düşüncenin, kalp-damar hastalıkları riskini azaltabileceğine dair bulgular vardır. Duygusal refahın, daha düşük kan basıncı ve sağlıklı
  kolesterol seviyeleriyle ilişkili olduğu gösterilmiştir.
 4. Daha Uzun Yaşam: Bazı çalışmalar, olumlu bir yaşam perspektifinin ömür uzunluğu ile ilişkili olabileceğini öne sürmektedir. Olumlu düşünceli bireylerin, genel olarak daha sağlıklı
  yaşam alışkanlıklarına sahip olabileceği düşünülmektedir.
 5. Zihinsel Sağlık ve Dayanıklılık: Olumlu düşüncenin depresyon riskini azaltabileceği ve bireyin travma sonrası stres bozukluğu gibi zihinsel sağlık sorunlarına karşı daha dayanıklı
  olabileceği belirtilmektedir.

Pozitif Düşüncenin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Faydaları

Pozitif düşünce, sadece bir motivasyon söylemi değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalarla desteklenen gerçek bir fayda kaynağıdır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Pozitif düşüncenin, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. Araştırmalar, pozitif düşüncenin, vücudun viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı olduğunu göstermektedir.

Stresle Başa Çıkma Becerisini Artırır: Pozitif düşüncenin stresle başa çıkmada etkili olduğu bilinmektedir. Pozitif düşünen bireylerin, kortizol seviyelerinin daha dengeli olduğu ve stresle daha etkili başa çıktığı görülmüştür.
Kalp Sağlığını İyileştirir: Pozitif duyguların kalp-damar sağlığını olumlu yönde etkilediği araştırmalarla belirlenmiştir. Pozitif düşüncenin, kan basıncını dengede tutmaya ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.
Daha Uzun Yaşam: Pozitif düşüncenin uzun ömürlülükle ilişkilendirildiği birçok çalışma bulunmaktadır. Pozitif düşüncenin genel sağlık durumunu iyileştirmesi, yaşam süresini
uzatabilir.
Mental Sağlıkta İyileşmeler: Pozitif düşünce, depresyon riskini azaltabilir ve genel yaşam memnuniyetini artırabilir. Ayrıca, olumlu bir bakış açısının, anksiyete belirtilerini hafifletebileceği de belirtilmektedir.
Problem Çözme Becerilerini Artırır: Pozitif bir zihinsel durum, bireylerin problemlere daha yaratıcı ve etkili çözümler bulmalarına yardımcı olabilir.

Olumlu Düşünce Kalıplarını Geliştirmek İçin Tavsiyeler

 1. Bilimsel Temelli Olumluluk Teorisi: Dr. Barbara Fredrickson’ın “Olumluluk” teorisi, insanların olumlu duyguları genişletmek ve inşa etmek için nasıl uğraştığını gösterir. Bu
  teoriye göre olumlu duygular, zihnimizin sınırlarını genişleterek daha geniş bir perspektife sahip olmamızı sağlar.
 2. Bilişsel Yeniden Yapılandırma: Bu yöntem, olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamayı ve bu düşünceleri olumlu ve gerçekçi olanlarla değiştirmeyi amaçlar. Bu sürecin ardında, düşüncelerin duygusal tepkimizi nasıl etkilediği yönündeki bilimsel kanıtlar bulunmaktadır.
 3. Mindfulness Meditasyonu: Araştırmalar, mindfulness meditasyonunun olumsuz duygusal tepkileri azaltmada ve bireylerin mevcut anla daha bağlantılı olmalarına yardımcı olmada
  etkili olduğunu göstermektedir.
 4. Olumlu Olay Günlüğü Tutma: Gün içinde başınıza gelen olumlu olayları not etmek, olumlu deneyimlere daha fazla odaklanmanıza ve bu deneyimlerin zihinsel etkilerini artırmanıza
  yardımcı olabilir. Bu yöntem, Martin Seligman gibi pozitif psikolojinin öncülerinin çalışmalarıyla desteklenmektedir.
 5. Şükran Alıştırmaları: Bir şükran günlüğü tutma veya haftada bir kez şükran mektubu yazma, olumlu duyguları artırabilir. Araştırmalar, şükranın genel yaşam memnuniyetini ve
  iyimserliği artırabileceğini göstermektedir.
 6. Öz-Afirma (Self-Affirmation) Pratiği: Bu yöntem, bireylerin kendileri hakkındaki olumlu inançlarını ve değerlerini teyit etmelerini içerir. Bu, stresli durumlarla başa çıkmada ve olumlu bir öz imaj sürdürmede yardımcı olabilir.
 7. Sosyal Bağlantıları Güçlendirme: Olumlu sosyal etkileşimler ve destekleyici sosyal ağlar, olumlu düşünce kalıplarını güçlendirebilir. İnsanların sosyal varlıklar olduğu ve sosyal
  bağlantıların olumlu duygusal hali destekleyebileceği konusunda geniş bir bilimsel literatür bulunmaktadır.

Olumsuz Düşünce Kalıpları

Olumsuz düşünce kalıpları, bireyin olayları, deneyimleri veya kendisi hakkındaki inançları sürekli olarak olumsuz bir perspektiften değerlendirmesidir. Bu kalıplar, bireyin duygusal,
bilişsel ve davranışsal tepkilerini olumsuz bir şekilde etkileyebilir ve genel yaşam kalitesini düşürebilir.

 1. Emosyonel Muhakeme: Duygularınızı gerçek olarak kabul etme. Örneğin, “Kendimi kötü hissediyorum, bu da her şeyin kötü gittiği anlamına gelir.”
 2. “Gerekir” ve “Olmamalı” İfadeleri: Kendi içinizde veya başkaları için gerçekçi olmayan beklentiler kurma.
 3. Falcılık Oyunu: Olumsuz sonuçları otomatik olarak tahmin ederek, geleceği olumsuz bir şekilde öngörme.
 4. Kişiselleştirme: Diğerlerinin davranışlarını kişisel olarak alma.
 5. Seçici Abstraksiyon: Bir olayın sadece belirli bir bölümüne odaklanma ve bu bölümü olayın tamamı olarak görme.
 6. Magnifikasyon (Büyütme) veya Minimizasyon: Olayları veya hataları büyütmek veya önemlerini küçümsemek.

Olumsuz Düşüncenin Risk ve Zararları

 1. Duygusal Sağlık Üzerindeki Etkileri: Olumsuz düşünceler, depresyon ve anksiyete gibi duygusal bozuklukların gelişiminde önemli bir faktördür. Aslında, sürekli olumsuz düşünme, serotonin seviyelerinin düşmesine ve stres hormonu kortizolün artmasına neden olabilir.
 2. Fiziksel Sağlık Sorunları: Olumsuz düşüncelerin, bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz bir etkisi vardır. Bu, daha sık hastalanmaya ve iyileşme sürecinin yavaşlamasına yol açabilir.
  Ayrıca, kalp hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik sağlık sorunlarının riskini artırabilir.
 3. Sosyal İlişkiler Üzerindeki Etkisi: Olumsuz düşünce kalıpları, bireylerin sosyal etkileşimlerini ve ilişkilerini zedeler. Bu, sosyal izolasyon, yalnızlık ve arkadaşlık ilişkilerinde gerginliklere yol açabilir.
 4. Kişisel ve Mesleki Gelişimde Engelleyicidir: Olumsuz düşünceler, bireylerin yeni fırsatları değerlendirememesine veya kişisel ve mesleki hedeflere ulaşmada zorluk yaşamasına
  neden olabilir. Özgüven eksikliği, başarısızlık korkusu veya risk almaktan kaçınma gibi faktörler, gelişimi engeller.
 5. Karar Vermede Zorluk: Olumsuz düşünceler, bireylerin durumları objektif bir şekilde değerlendirememesine neden olabilir. Bu, karar verme sürecini zorlaştırır ve çoğu zaman hatalı veya eksik bilgilere dayalı kararlar alınmasına yol açar.

Olumsuz Düşüncelerden Kaçınmak

 1. Farkındalık Geliştirin: İlk adım, olumsuz düşünce kalıplarınızın farkında olmaktır. Günlük tutarak hangi durumlarda olumsuz düşündüğünüzü belirleyin. Bu, problemin kaynağını
  belirlemenize yardımcı olacaktır.
 2. Bilişsel Yeniden Yapılandırma: Olumsuz düşüncelerinizi tanımladıktan sonra, bu düşünceleri gerçekçi ve olumlu olanlarla değiştirin. Bu teknik, bilişsel davranışçı terapide
  sıkça kullanılır.
 3. Mindfulness ve Meditasyon: Meditasyon ve mindfulness pratiği, zihninizi sakinleştirmeye ve an’a odaklanmaya yardımcı olabilir. Bu, olumsuz düşüncelerin üzerinde durmanızı
  engeller.
 4. Aktif Olun: Fiziksel aktivite, endorfin üretimini artırarak doğal bir ruh hali yükseltici görevi görür. Düzenli egzersiz, olumsuz duyguları azaltabilir.
 5. Sosyal Destek Arayın: Arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirin. Sosyal etkileşim, olumsuz düşüncelerin etkisini azaltabilir ve pozitif perspektif kazanmanıza yardımcı olabilir
 6. Sınırlayıcı Ortamlardan Kaçının: Eğer belirli bir ortam veya durum sürekli olumsuz düşüncelere yol açıyorsa, bu durumdan kaçınmayı düşünün veya stratejik bir yaklaşım geliştirin.
 1. Eğitim ve Yardım Arayışı: Olumsuz düşüncelerle başa çıkmakta zorlanıyorsanız, bir uzmana başvurmayı düşünün. Terapistler ve danışmanlar, bu konuda size yardımcı olabilir.

Düşüncelerimizin gücü, hem bireysel hem de kolektif yaşam kalitemizi derinden etkileyebilir. Olumlu düşünce kalıplarını benimsemek, genel sağlığımızı, duygusal dengeyi ve yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra, karşımıza çıkan zorluklara ve streslere karşı daha dayanıklı olmamıza da yardımcı olabilir. Olumsuz düşünce kalıplarını tanımak ve bu kalıplardan kaçınmak, daha dengeli ve tatmin edici bir yaşam sürdürmemiz için kritik öneme sahiptir. Bu süreç, öz farkındalığın artmasına, kişisel büyümenin teşvik edilmesine ve daha sağlıklı bir toplumun inşa edilmesine katkıda bulunabilir. Son olarak, duygularımızın ve davranışlarımızın rastgele veya kontrol dışı olmadığını, aslında düşünce kalıplarımız ve zihinsel süreçlerimiz tarafından şekillendirildiğini unutmamalıyız. Bu bilgiyle donanmış olarak, hayatımızda istediğimiz değişiklikleri yapma ve daha olumlu bir gelecek inşa etme gücüne sahibiz.

“Hepinize buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım hayatınızda sizin için en iyi bakış açısına sahip olursunuz.”
Mustafa Direk
“Search Engine Optimization Analyst (SEO)”

KAYNAK:
1.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7462429/
2.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4760272/
3.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7112468/
4.
https://www.health.harvard.edu/blog/if-you-are-happy-and-you-know-it-you-may-live-l
onger-2019101618020#:~:text=What%20does%20this%20new%20research,of%20living
%20past%20age%2085.
5.
https://news.harvard.edu/gazette/story/2016/12/optistic-women-live-longer-are-healthi
er/

 1. https://www.health.harvard.edu/topics/positive-psychology
  7.
  https://sdlab.fas.harvard.edu/cognitive-reappraisal/identifying-negative-automatic-tho
  ught-patterns
Şurada paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir