matematik
matematik

Pi Sayısı Nedir?

Pi sayısının sayılamayacak kadar çok basamağı olmakla birlikte ne Zaman biri pi sayısını hesaplamaya kalksa belki de bir önceki Hesaplamadan daha çok sayı basamağı bulacaktır. “Bir dairenin Çevresinin o dairenin çapına oranı” ile ifade edilen pi sayısı yunan Alfabesinden bir harf olup yunanca çevre anlamına gelen “περίμετρον “ Kelimesinin ilk harfinden türemiştir. Pi sayısı irrasyonel bir sayıdır, Ondalık basamaklarının belirsizliği ile birlikte düzensiz sayılarla devam Etmektedir. Ancak çok yakından incelendiğinde bazı araştırmalara göre Her ne kadar aralarında tekrar eden bir örüntü bulunulamadığı söylense De pi sayısındaki bütün sayı basamakların sonlu kombinasyonlarının Bulunabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda bu sayı “Arşimet sabiti” Ya da “Ludolp” sayısı olarak da bilinmektedir.

Şurada paylaş: