The Big Five Personality Traits – Beş Büyük Kişilik Özelliği

Psikolojide beş büyük kişilik özelliği, deneysel araştırma ile keşfedilmiş, 5 göze çarpan etmen veya kişilik boyutunu yansıtmaktadır. Bu model ilk kez 1933 yılında Amerikan Psikoloji Birliği için yapılan başkanlık söylevinde, L. L. Thurstone tarafından ortaya atılmıştır. [1] Bu 5 faktör; açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk ve nevrotiklik faktörlerinden oluşmaktadır.

The Big Five Personality Traits puanınız size ne söylüyor?
Beş Büyüklük anketindeki puanlar, bir kişinin her bir özellik için bir süreklilikte ne kadar düşük veya yüksek oranlar verdiğine dair bir fikir verir. Bu puanları büyük bir sınav katılımcısı örneğiyle karşılaştırmak – bazı çevrimiçi testlerin yaptığı gibi – diğerlerine göre ne kadar açık, sorumluluk sahibi, dışa dönük (veya içe dönük), kabul edilebilir ve nevrotik olanın bir resmini sunar.

The Big Five Personality Traits özellik nasıl belirlenmektedir?
Kişilik özelliklerini tanımlamak için kullanılan İngilizce kelimeleri analiz eden araştırmacılar, ilgili özelliklerin kümelerini belirlemek için istatistiksel teknikler kullandılar. Bu, kişilik psikologlarının büyük popülasyon örneklerinde bilimsel olarak test ettiği az sayıda kapsayıcı özellik boyutuna yol açtı.

The Big Five Personality Traits kişilik özelliğini kim geliştirmiştir?
Bu özelliklerin kökleri 1930’lara kadar uzanan çeşitli araştırmacıların çalışmalarına dayanıyor. 1961’de Ernest Tupes ve Raymond Christal, diğerlerinin yeniden analiz edip yeniden adlandıracağı beş kişilik faktörü belirlemiştir. Lewis Goldberg, 1981’de bu geniş faktörleri tanımlamak için The Big Five Personality Traits terimini kullanmıştır.

The Big Five Personality Traits testleri daha spesifik özellikleri ölçüyor mu?
Bazı Büyük Beşli anketler, beş ana özelliği birbiriyle ilişkili ancak bağımsız olarak ölçülebilen daha küçük alt bileşenlere veya “yönlere” ayırır. Örneğin, The Big Five Personality Traits, “sosyallik” ve “atılganlık” dışa dönüklüğün farklı yönleriyken, “organizasyon” ve “sorumluluk” vicdanlılığın yönleridir.

Beş büyük kişilik testi bir teşhis değildir. Düşünce kalıplarınızı ve davranışlarınızı daha iyi anlayabilen bir araçtır.

Testteki puanlar, her bir özellik için bir süreklilikte ne kadar düşük veya yüksek puan alabileceğinize dair bir fikir verir. Puanlar, sizi düzgün bir şekilde tanımlanmış kategorilere yerleştirmek için tasarlanmamıştır.

Örneğin, nevrotiklikten yüksek puan alıyorsanız, bu mutlaka bir anksiyete bozukluğunuz olduğu anlamına gelmez. Test sonuçlarınız size yansıtma fırsatı sunabilir.

İlgili kişilik testini yapmak için tıklayınız.

Not: Test, en iyi şekilde bilgisayar tarayıcılarında çalışmaktadır. Enter at your own risk!

Şurada paylaş: