Yalnızlık Testi


Yalnızlık testi nedir?

Bu test bir bütün olarak yalnızlık hakkında kısa bir testtir. Sorularda size; Kesinlikle Katılıyorum'dan Kesinlikle Katılmıyorum'a kadar ifadeyle ilgili görüşünüz sorulmaktadır. Testin sonunda, cevaplarınız her değer için mümkün olan en yüksek değerle karşılaştırılacak ve böylece size bir yüzde verilecektir. Soruların büyük bir kısmı UCLA Yalnızlık Ölçeğine dayanmaktadır.

Testte soru vardır.

Boyut nedir?

Testte 4 ölçek bulunmaktadır. Her bir ölçek yalnızlığın farklı bir boyutunu ölçmektedir.

İçedönüklük ve Dışadönüklük
İçedönüklük puanı daha yüksek olanların daha asosyal olmaları muhtemeldir ve genellikle sosyalleşmek için zaman harcamaktansa yalnız vakit geçirmeyi tercih ederler. Dışadönüklük puanı daha yüksek olanlar daha sosyal ve konuşkan olma eğilimindedir.

İlgili ve Umursamaz
İlgililik puanı daha yüksek olanlar daha aktif olma eğilimindedir ve etraflarındaki insanlarla daha fazla ilişki içindedir. Umursamaz olarak daha yüksek puan alanlar, kendilerine pek yakın olmayan insanlardan uzak durma eğilimindedir.

Sağlıklı ve Stresli
Sağlıklı'dan daha yüksek puan alanlar, daha iyimser olma ve genel olarak günlük yaşamlarından ve geleceklerinden daha memnun olma eğilimindedir. Stresli'de daha yüksek puan alanlar genel olarak daha az mutlu olma eğilimindedir ve bir bütün olarak yaşam hakkında daha az umutludur.

Ana siteye dön