Yapay Zeka Etik ve Güvenlik Sorunları: Neden Önemlidir?

Yapay zeka (YZ) günümüzde inanılmaz bir biçimde gelişiyor ve yapay zekanın geleceğine hem iyimserlik hem de endişe damgasını vuruyor. YZ, insan zekasının insan gibi düşünmeye ve hareket etmeye programlanmış makinelerde simülasyonunu ifade etmektedir. “Yapay zeka” terimi, robotları, sürücüsüz arabaları, yüz tanıma teknolojisini, dil modelleri gibi hemen hemen her şeyi tanımlamak için kullanılmaktadır.

YZ, sağlık, ulaşım ve finans dahil olmak üzere hayatımızın birçok alanında devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Makine öğrenimi, doğal dil işleme ve diğer yapay zeka teknolojilerinin artan kullanımının bu alanlarda önemli ilerlemelerdir. ChatGPT ve diğer sohbet robotları artık günlük hayatımızı çarpıcı şekillerde değiştirmeye başladı ve daha da gelişiyorlar. Google, Microsoft ve OpenAI gibi şirketler, kendi YZ destekli yazılımlarını her geçen gün kullanıma sunmaya çalışıyor. Ancak birçok alanda faydalı olan bu gelişim biryandan da insanlık için endişe uyandırmaktadır.

İlk olarak YZ teknolojisinin hızlı gelişimi ile mesleklerin değişeceği beklenmektedir. Yatırım bankası Goldman Sachs tarafından hazırlanan bir rapora göre YZ, 300 milyon tam zamanlı işin yerini alabilir. Rapor, AI’nın etkisinin sektörlere göre farklılıklar gösterebileceğini belirtiyor: idari görevlerin görevlerin %46’sı ve hukuk mesleklerindeki görevlerin %44’ü otomatikleştirilebilir, ancak inşaatta yalnızca %6 ve bakım hizmetlerinde %4.

Diğer bir sorun da YZ’a güven. YZ’nin otonom silahlar veya insanların mahremiyetini ihlal eden gözetim sistemleri geliştirmek gibi zararlı veya etik olmayan şekillerde kullanılabileceğine dair endişeler vardır. Yapay zeka ve robotik teknolojilerin gelişimiyle birlikte, insanlar ve robotlar arasındaki etkileşim artmaktadır. Bu etkileşimde, robotların insanlara zarar vermemesi ve insanların robotlara güven duyması son derece önemlidir.

Asimov’un Ben Robot adlı eserinde belirttiği “Robot Kanunları”, YZ ve robotik teknolojinin gelişimiyle ilgili önemli bir konudur. Bu kanunlar, robotların insanlarla birlikte var olması ve insanların güvenliğini sağlaması açısından önemli bir role sahiptir.

“Ben, Robot” kitabında, Isaac Asimov tarafından geliştirilen üç adet “Robot Kanunu” bulunmaktadır:

  1. Bir robot, insanlara zarar veremez veya zarar görmelerine izin veremez.
  2. Bir robot, bir insanın verdiği emirlere itaat etmek zorundadır, ancak bu emirler birinci kanunla çelişmemelidir.
  3. Bir robot, kendisini korumak için birinci ve ikinci kanunları ihlal etmemek kaydıyla hareket edebilir.

Bu kanunlar, Asimov’un bilim kurgu eserlerindeki robotlarının temel davranış kurallarını belirlemekte ve robotların insanlara karşı ne tür eylemler yapabileceklerine dair sınırlamalar koymaktadır.

Bu riskleri azaltmak için, YZ geliştirme ve dağıtımına dikkat ve sorumlulukla yaklaşılmalıdır. YZ’nin topluma fayda sağlayacak şekilde kullanılmasını sağlamak için etik çerçeveler ve düzenlemeler oluşturulmalıdır. Böylece YZ’nin potansiyelini herkes için daha iyi ve daha adil bir gelecek yaratmak için kullanabiliriz.

Kaynak: BBC News. (2023, Mart 28). AI could replace equivalent of 300 million jobs – report. https://www.bbc.com/news/technology-65102150

Şurada paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir